Povratak
1. odvojak 24, SISAK
Broj zahtjeva: 2, Broj akata: 1
Novčana pomoć za nekonstrukcijsku obnovu
Status organizirane obnove

Trenutni status obnove objekta:

Nalaz OI u izradi
Predmet zaprimljen

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zaprimilo je zahtjev podnositelja za obnovu potresom oštećene nekretnine.

Predmet u radu

Djelatniku MPGI-ja dodijeljen je zahtjev na daljnju obradu.

Nalaz ovlaštenog inženjera

U svrhu donošenja akta o obnovi, MPGI je zatražio mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva. Nakon posjeta potresom pogođenoj lokaciji, ovlašteni inženjer donosi nalaz o postojećem stanju lokacije, utemeljenosti zahtjeva obnovu i daljnjim koracima obnove.

Donesen akt o obnovi

Na temelju mišljenja ovlaštenog inženjera, MPGI je donio akt o vrsti obnove.

Projektiranje

Pokrenut je postupak javne nabave za ugovaranje usluge projektiranja.
Odabrani projektant izradio je projekt obnove obiteljske kuće ili zgrade koji sadrži i procjenu troškova obnove.

Radovi

U skladu s projektnom dokumentacijom, provodi se postupak ugovaranja radova obnove.
Odabrani izvođač provodi građevinske radove u svrhu obnove obiteljske kuće ili zgrade. Nad izvođenjem radova provodi se stručni nadzor građenja.

Radovi završeni

MPGI je zaprimio završno izvješće nadzornog inženjera u obnovi i pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja te se obiteljska kuća ili zgrada može koristiti.

Korak: od
Podneseni zahtjevi i doneseni akti
Napomena: Podaci prikazani u ovoj aplikaciji ažuriraju se s odmakom od 24 sata. Moguća su odstupanja od stvarnog stanja stoga molimo, ukoliko ih primijetite, da nam se obratite putem e-pošte: potres@mpgi.hr ili na broj 01/644-8880.