PODNESENI ZAHTJEVI | Lokacije za obnovu

Zahtjevi

40841

Akti

31293

Ukupno lokacija

24647

Lokacije s aktom

22014
Broj zahtjeva i donesenih akata

*Na grafikonu je prikazan:

  • ukupan broj zahtjeva za obnovu potresom oštećenih privatnih nekretnina koje je zaprimilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te koja su zaprimili i po njima postupali Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
  • ukupan broj akata donesen na temelju podnesenih zahtjeva

Broj lokacija s donesenim aktom

*Na grafikonu je prikazan:

  • ukupan broj lokacija za koje je podnesen zahtjev za obnovu potresom oštećenih privatnih nekretnina Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Fondu za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
  • broj lokacija za koje je donesena neka vrsta akta (npr. rješenje, odluka i sl.)

Napomena: Podaci prikazani u ovoj aplikaciji ažuriraju se s odmakom od 24 sata. Moguća su odstupanja od stvarnog stanja stoga molimo, ukoliko ih primijetite, da nam se obratite putem e-pošte: potres@mpgi.hr ili na broj 01/644-8880.